Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził Warmię i Mazury
DSC08254

Od spotkania z mieszkańcami gminy Kurzętnik rozpoczęła się wizyta Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas specjalnej konferencji zorganizowanej przez wójta Wojciecha Dereszewskiego omówiony został program ziemi za połowę ceny, skierowany do rodzin z całego kraju objętych rządowym programem ,,Rodzina 500 plus’’. Zdaniem uczestników spotkania jest to szansa na rozwój lokalny i poprawę demografii.  Kurzętnik jest pierwszym samorządem w Polsce, który wprowadził tego typu ulgi. Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa i odbił się szerokim echem w mediach ogólnopolskich.

Kolejnym punktem odwiedzin na warmińsko-mazurskiej mapie był Olsztyn, gdzie na Prezesa PSL oczekiwało ponad 170 sympatyków i członków wojewódzkich struktur partii. Podczas obrad Zarządu Wojewódzkiego, Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że w obecnej sytuacji politycznej dla Stronnictwa nie ma ważniejszej sprawy niż obrona samorządności w Polsce oraz przygotowywanie się do zbliżających się wyborów samorządowych, które zdaniem Prezesa PSL mogą odbyć się w każdej chwili. W swoim wystąpieniu Władysław Kosiniak-Kamysz dużo uwagi poświęcił zmianom w ordynacji wyborczej, która zakłada ograniczenie sprawowania mandatu do dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jeśli dojdzie do zapowiedzi PiS i zrealizowane zostaną
w postaci ustawy, to po pierwsze będzie to złamanie konstytucji, bo jest to ograniczenie biernego prawa wyborczego dla 1600 osób, po drugie dojdzie do złamania dobrych obyczajów i po trzecie dojdzie do ograniczenia władzy suwerena – podkreślał Prezes Stronnictwa.

Prezes warmińsko-mazurskich struktur ludowców Gustaw Marek Brzezin zaprezentował również pełnomocników wyborczych do zbliżających się za rok wyborów samorządowych. W okręgu obejmującym miasto Olsztyn i powiat olsztyński koordynatorem została Poseł Urszula Pasławska. W okręgu numer 2 skupiającym cztery powiaty: nowomiejski, iławski, ostródzki i działdowski liderem list będzie Prezes ZW PSL Gustaw Marek Brzezin. Przygotowywaniem list w okręgu numer 3 (powiaty elbląski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski)  pokieruje Tomasz Sielicki, wójt gminy Braniewo.  Za wyłonienie kandydatów na listy wyborcze do sejmiku w okręgu numer 4 (powiaty: kętrzyński, węgorzewski, gołdapski, olecki i ełcki) odpowiadać będzie Marian Podziewski,  zaś liderem okręgu numer 5 w którego skład wchodzą powiaty szczycieński, nidzicki, piski, mrągowski i giżycki został starosta szczycieński Jarosław Matłach.

Podczas obrad uzupełniono również skład Zarządu Wojewódzkiego o wieloletniego posła na Sejm RP Stanisława Żelichowskiego oraz radną Olsztyna Maję Antosik. Decyzją Zarządu tegoroczne uroczystości Wojewódzkiego Święta Ludowego odbędą się w Ostródzie.

Całodniową wizytę Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego na Warmii i Mazurach zakończyło organizowane przez Prezes ZW PSL Gustawa Marka Brzezina otwarte spotkanie z mieszkańcami Ostródy.

PSL WARMIA I MAZURY
ul. Kajki 4A, 10-547 Olsztyn
tel. 89 527 32 17, fax 89 522 28 46