Zespół ds. budowania programu wyborczego PSL ustalony !
15

Dnia 8 stycznia 2018 roku Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Gustaw Marek Brzezin powołał zespół, którego zadaniem będzie budowa programu wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie Warmińsko-Mazurskim w wyborach Samorządowych.
Członkowie zespołu:

– Radosław Król – Wiceprezes ZW PSL

– Andrzej Nowicki – Wiceprezes ZW PSL

– Tomasz Sielicki – Wiceprezes ZW PSL

– Zbigniew Ziejewski – Wiceprezes ZW PSL

– Sylwia Jaskulska – Wicemarszałek woj. Warmińsko-Mazurskiego

– Wioletta Śląska-Zyśk – Wicemarszałek woj. Warmińsko-Mazurskiego

– Zbigniew Ciechomski – Koordynator zespołu

Zachęcamy członków i sympatyków PSL do nadsyłania propozycji programowych do biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Olsztynie.

Biuro ZW PSL
ul. Kajki 4a
10-547 Olsztyn
e-mail: biuro.olsztyn@psl.org.pl

PSL WARMIA I MAZURY
ul. Kajki 4A, 10-547 Olsztyn
tel. 89 527 32 17, fax 89 522 28 46